EU Grant

Rene Coffee Pads MAGMAR Marcin Troczyński realizes a project

„Development of export activity of Rene Coffee Pads MAGMAR Marcin Troczyński by participation in Trade Promotion Program” co-financed from the Inteligent Growth Operational Program, Measure 3.3.3. Support of SME in promotion of product brands – Go to Brand.

During the years 2016-2019 the project entails participation of the company in trade fairs in Minsk, Shanghai, Dubai, Cologne, Paris and organization of inbound trade mission and trade mission to United Arab Emirates during the trade fair in Dubai. The project also covers a range of promotional activities: production of promotional video, translation of the internet site, print of brochures and setting up of the panel of Polish Economy Brand.

Total project cost: 754 496,00 PLN

Amount of co-financing from EU: 367 920,00 PLN

Firma Rene Coffee Pads MAGMAR Marcin Troczyński otrzymała kwotę 95.576,01 zł w ramach programu –  „ Dotacja na kapitał obrotowy „  POIR.03.04.00-IP.03-00-001/20

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności, w związku z negatywnymi  skutkami , które wystąpiły u przedsiębiorcy w związku z epidemią  COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

UE